Ha már egyszer műtrágyázunk...


– Ezzel az ünnepélyes pillanattal azért egy újszakasz is kezdődik a
cégük életében. Mennyiben fogja ez megváltoztatni a munkájukat?

Egy előre csak a változás, de leginkább a változtatás lehetősége van meg. Régóta készülünk az egyedi műtrágyakeverésre, de ehhez a megfelelő technológiát és alapanyagot is meg kellett találnunk. A gép át adásával csak felkészül tünk erre az új szakaszra, úgy is mondhatjuk, hogy alkalmasak lettünk rá. Az új szakasz – ahogy Ön fogalmazott – akkor fog kezdődni, ha a gazdálkodók az egyedi igényekre, a talajuk és növény állományuk vizsgálata alapján felmért tápanyagszük ségletre valóban nyitottak lesznek. Miután ennek látványos hatása lesz, hiszen terméseredményen is mérhető, számításaink szerint gyorsan terjed majd a híre és sikere is. Nos, akkor kezdődik az új szakasz az életünkben.

– Akkor térjünk arra a bizonyos „lényegre”, ami nem az át adott gép, de még csak nem is a műtrágya.
Inputanyag-kereskedőként rálátásunk van a műtrágyapiacra is, a gazdálkodók szokásait, indokait és lássuk be, a lehetőségeiket is ismerjük. Ugyanakkor az európai piacon is tájékozódunk, és azt kell mondanom, hogy van különbség, ebben a témában is. Nem a hazai szemléletet szeretném ezzel minősíteni, hiszen nálunk is történtek változások. Míg a 60-as, 70-es években a végtelennek tűnő kijuttatás volt jellemző az állami gazdaságok, szövetkezetek területein, az elmúlt évtizedekben ez – leginkább forrás hiány miatt – jelentősen visszaesett. Ahol viszont okszerű tápanyaggaz dálkodás folyik, a lehető legnagyobb terméseredmény elérése a cél, ehhez kalkulálják a műtrágya kijuttatást is. Gyakorlatilag a talaj feltöltése a feladat. Egy műtrágyaforgalmazótól biztos hihetetlennek hangzik, de nekünknem ez a célunk. A növény számára szükséges tápanyag mennyi sé get szeretnénk biztosítani, és ez nem teljesen ugyanaz, mint mikor a talajt szeretnénk kiszolgálni.

– Ez viszont elég speciális feladatnak tűnik. Növény kultúránként is eltérő a szük ség let, de nincs két egyforma talajösszetétel sem. Mennyire lehet valóban személyre szabni egy műtrágya összetételt a komplex műtrágyák korában?
Nincs be vált recept, nem lehet annyi féleműtrágyát előre legyártani, ahány féle igény felléphet. És akkor még mindig nem lehetünk biztosak abban, hogy a megrendelő (azaz a gazdálkodó) jól választott. Épp ezért szeretnénk arra ösztönözni a termelőket, hogy a talajminták ismeretében, a termeszteni kívánt növény kultúra igényeire szabva tervezzék meg a műtrágyázásukat. Mi ebben tudunk segíteni, hiszen ezeknek az adatoknak az ismeretében ki tudjuk keverni a szükséges makroelem-, mikroelem- és akár szervesanyagösszetétellel a műtrágyát. Sőt, míg nálunk csak a minerális műtrágyákat keresik, tőlünk nyugatabbra organominerálisakra is egyre nagyobb az igény.

– A talajélet serkentése is új fel adatot jelent ezek szerint?
A növény táplálás elérhető a talajbaktérimok talajba juttatásával is. Ez már a szemléletváltás első lépése, aki idáig eljutott, az figyel a talajára, annak termőképes ségére, a valódi talajéletre. Mi egy lépéssel ez elé megyünk: a talajban meglévő baktériumoknak kívánunk megfelelő életteret biztosítani, ehhez fejlesztettük ki az organominerális műtrágyáinkat.

– Ha keverésről beszélünk, rögtön fel merül egy egységes hatóanyag tartalom és a porosodás kérdése. Ezt mivel tudták kiküszöbölni?
Ehhez vegyük végig a gyártásfolyamatot. Homlokrakodóval töltjük fel a keverő 4 tartályát (így ugye négy különböző, akár komplex műtrágyát tudunk összekeverni), innen zárt keverődobba kerül az alapanyag, ahol 0,1 kg pontossággal történik a kizárólag súly alapú keverés. A mikroelemszórókkal 5 kg mikroelem adagolható 1 t alapanyaghoz, amihez összesen 1 liter olaj biztosítja a „ragasz tóanyagot”. Így áll össze a szinte pormentes technológia. A már kész műtrágyát innen serleges felhordó viszi a csomagoló területre, ahol 50 kg-os vagy 600 kg-os (belső fóliás big-bag) kiszerelésben nyeri el végleges formáját.

– Egyedi, sőt Európa legmodernebb keverési technológiájáról beszélünk. Vajon meddig?
A 60-as évek óta épülnek komplex műtrágya gyárak, még ma is. Nem az a célunk, hogy egyediek maradjunk, a lehetőség gyakorlatilag mindenkinek adott, sőt mi ma gunk is ke re sünk még új termékeket, alapanyagokat, a most bevezetés előtt álló Lumino Pro termékcsaládunkat tovább tervezzük bővíteni, de akár új ter mék ben is gon dol kod ha tunk. A cél épp az, hogy mi nél job ban el terjedjen, ha a termelők kipróbálják, a termék bizonyít, a talajaink, de leginkább a növényeink látják ennek hasznát.

– Gyors lesz a váltás Önök szerint?
A precíziós gazdálkodás korában már mindenre odafigyelünk, kiválasztjuk a legjobb hibridet, a tökéletesnek tűnő növény védő szert, gépeink már lassan kezelő nélkül közlekednek. A tápanyag-utánpótlás testreszabásának is adott a hát te re, talaj mintavétellel, levélanalízissel már a növényeink gondolatait is ismerjük lassan. Akkor miért ne teljesítenénkazokat?

Köszönöm a beszélgetést!
Sándor Ildikó